Egenkontrol

Tapperiet har implementeret et HACCP baseret egenkontrol-system for at sikre en effektiv og systematik batchsporbarhed og kvalitetssikring.


Alle produkter og processer risikovurderes i forhold til fysiske, kemiske og mikrobiologiske faktorer samt mht. allergener, så der til enhver
tid sikres højest mulig fødevaresikkerhed og produktkvalitet. Tapperiet har indarbejdet daglige rutiner for at sikre høj kvalitet af alle varer, som forlader fabrikken.


Vi tilbyder gerne at udtage prøver af råvarer og færdigvarer til mikrobiologisk kontrol. Tapperiet samarbejder med et akkrediteret laboratorium med erfaring indenfor mikrobiologiske analyser
af fødevarer.