Et moderne flasketapperi

Tapperiet er et moderne 3.500 kvm. stort tapperi beliggende i Greve syd for København. Vi har en omfattende maskinpark og kan tilfredsstille de fleste behov inden for løntapning og kontraktpakning.


Tapperiet tilbyder endvidere en række attraktive integrerede serviceløsninger. Løsningerne omfatter indkøb af råvarer, emballage og etiket-
ter. Endvidere står vi gerne for lagerstyring.


Tapperiet lægger stor vægt på effektiv produktion og hygiejne. Vi er certificeret til at varetage fødevarefremstilling og opbevaring i kontrollerede kølerum.


Al produktion varetages af uddannet personale, som arbejder efter fastlagte rutiner, som sikrer ensartet produktion og en meget høj grad af fødevaresikkerhed.