Utveckling - nya produkter

Har du en bra idé för en ny produkt? Vi har agerat ”barnmorskor” i en mängd olika projekt där kockar, livsmedelsproducenter och andra kreativa ”smakdomare” har lanserat spännande och innovativa produkter. De har fått användning av vår erfarenhet och kompetens. Tillsammans har vi lyckats få en dröm att gå i uppfyllelse.


På Tapperiet använder vi oss av ett brett utbud av professionella yrkesmän såsom smakkän-
nare, produktutvecklare, designers, livsmedels- och varumärkesspecialister, samt personer med olika tekniska färdigheter.

När receptet är klart och produkten definierad, hjälper Tapperiet till med att omvandla kundens recept från ”köksstorlek” till storskalig produk-
tion, med alla de utmaningar som det innebär.

Dessutom kan du som kund dra nytta av Tapperiets erfarenhet när det gäller val och inköp av förpackningar, kapsyler, etiketter, skyltningsmaterial etc.