Kvalitetssäkring

Som livsmedelsproducent går säkerheten före allt annat. Det är vi skyldiga oss själva, våra kunder och, i synnerhet, konsumenterna


Därför är kvalitetssäkring något som vi på Tapperiet tar på största allvar. För att säker-
ställa en god livsmedelssäkerhet uppfyller vi
inte bara kraven från diverse olika tillsynsmyn-
digheter, utan har dessutom implementerat
egna rutiner.


Vi är stolta över att våra kunder känner sig trygga med att anförtro oss sina produkter
och sitt goda rykte.


Ring (+45) 7244 4401 för att ta reda på mer
om hur vi kan garantera säkerheten för ditt varu-
märke under framställningen och lagringen av dina produkter.