Egenkontroll

Tapperiet har implementerat ett HACCP-baserat egenkontrollssystem i syfte att kunna säkerställa en effektiv och systematisk batchspårning och kvalitetssäkring.


Alla produkter och processer riskbedöms i förhållande till fysiska, kemiska och mikrobio-
logiska faktorer, samt med hänsyn till allergener, för att hela tiden kunna säkerställa högsta möjliga livsmedelssäkerhet och produktkvalitet. Tapperiet har utarbetat dagliga rutiner för att säkerställa hög kvalitet på alla varor som lämnar fabriken.


Vi utför gärna provtagningar på råvaror och färdiga produkter för mikrobiologisk kontroll. Tapperiet samarbetar med ett ackrediterat laboratorium som har erfarenhet av mikrobiologisk livsmedelsanalys.