En top modern tapphall

Tapperiet är en modern tappningsanläggning som ligger i Greve bara 20 km. söder om Köpenhamn. Vi har en omfattande maskinpark och kan tillgodose de flesta behov vad gäller löntappning och kontraktpackning.


Tapperiet erbjuder också ett flertal attraktiva, integrerade servicelösningar. Dessa lösningar omfattar inköp av råvaror, förpackningar och etiketter. Vi erbjuder dessutom lagerhantering.


Tapperiet lägger stor vikt vid effektiv produktion och hygien. Vi är auktoriserade inom området för livsmedelsframställning och kontrollerad kylförvaring.


All vår produktion hanteras av utbildad personal som arbetar i enlighet med fastställda riktlinjer. På så vis kan vi säkerställa en konsekvent, effektiv produktion med fokus på livsmedelssäkerhet och hygien.