Vår historia

Tapperiet grundades 1 december 2009 av Pia Kaldahl och Hendrik Du Preez, som båda hade tidigare erfarenhet av liknande tappnings-
verksamhet.


Den 1 maj 2010 etablerade Tapperiet en styrelse, i vilken bl.a. Jan Boeg Hansen ingår. Jan arbetar till vardags som försäljningsdirektör på DSM Culture Business.