Socialt ansvar

Tapperiet har tagit på sig ett socialt ansvar i närområdet och anställt personal som befinner sig under rehabilitering och arbetsträning.


Tapperiet har arbetat med ett flertal studenter från Erhvervsakademiet Sjælland och CBS i samband med dessa elevers praktikplatser eller examensarbeten etc.


Vår erfarenhet är att detta samarbete har varit mycket givande för både studenterna och för Tapperiet. Därför är studenter alltid välkomna att kontakta oss angående en eventuell praktikplats eller liknande.


Ring oss på 7244 4401 om du har några frågor. Vi är alltid öppna för en dialog.