Inköp av förpackningar

När du väljer förpackning är det många faktorer som ska tas i beaktande. Då kan det vara bra
att fråga Tapperiet om råd, i synnerhet vad
gäller de produktionstekniska aspekterna av förpackningsvalet.
 


Vi känner till alla fallgropar och framgångskrite-
rier och kan ge dig tips i valet av en lämplig typ av förpackning som inte bara uppfyller alla dina önskemål och behov, utan dessutom fungerar sömlöst i en effektiv produktionsmiljö.
 


Under beslutsprocessen tar vi hjälp av ett omfattande nätverk av ledande förpacknings-
tillverkare och grossister. Vi konsulterar också våra erfarna kontakter inom tillverkning av glas- och plastflaskor, samt kapsyl-, kork-, papp- och kartongleverantörer.


Tillsammans hittar vi den optimala förpacknings-
typ som i slutändan kommer att stärka ditt varumärke.