Lagerhantering – logistik

Som livsmedelsproducent är det en utmaning att övervaka hela leveranskedjan, disponera inköp och hantera logistik. I synnerhet när utbudet är varierat och ska tillverkas i mindre serier.


Låt Tapperiet hantera logistiken. Eftersom vi är det sista ledet innan varorna produceras och distribueras, har vi den bästa utgångspunkten då det gäller att disponera inköp av de delprodukter som används i processen.

Tapperiet erbjuder därför lagerhantering av alla delelement som ingår i produktionen, inklusive råvaror, färdiga varor, förpackningar, etiketter, samt skyltningsmaterial och lådor.


Tapperiet har goda förvarings- och kylrumsför-
hållanden, vilket möjliggör en separat förvaring av förpackningar, torra livsmedel, kylda varor, färdiga varor och ekologiska produkter.


Ring oss på (+45) 7244 4401 och ta reda på vad vi kan göra för dig.