Råvaruinköp

Tapperiet har etablerat ett samarbete med ledande ingrediensleverantörer, både hemma och utomlands. Det har gjort det möjligt för
oss att kunna köpa in och lagerhålla råvaror
för våra kunders räkning.


När du låter Tapperiet hantera dina råvaruinköp kan du vara säker på att råvaror och ingredien-
ser alltid finns hemma, redo att användas i produktionen. Det innebär en effektivisering
av processen från det att ett behov uppstår
och till dess att produkterna är tappade och distribuerade.


Detta innebär en konkurrensfördel för ditt före-
tag, eftersom dina kunder kommer att se dig som mer leveransduglig än konkurrenterna.


Ring (+45) 7244 4401 så berättar vi mer om
vad vi kan göra för dig.